Hallen 2004

Under veckan 2004 så fixade vi bland annat skorstenen. Den var i starkt behov av renovering. Bruket var så söndervittrat att stenarna låg, i princip, på plats tack vare deras egna tyngd.

Kommentera